TEMPERAMENT a

ENNEAGRAM

 

   

 

K čomu slúžia?

TEMPERAMENT i ENNEAGRAM sú dva spôsoby, ktoré nám pomôžu lepšie pochopiť nielen iných, ale aj seba. Popisujú to, čo obvykle nazývame slovom "povaha". Ak pochopíme povahu - či už svoju, alebo iných - a ak si tak lepšie uvedomíme, prečo my, alebo oni konáme veci tak, ako ich konáme, pomôže to nášmu sebapoznaniu - a v prípade ostatných ľudí nám to zase o niečo lepšie pomôže pochopiť ich život a konanie a tým sa zase zvýši miera našej empatie.

Zhrnuté a podčiarknuté: slúžia na to, aby sme lepšie spoznali a viac porozumeli sebe samotným - a zároveň aj iným ľuďom!

 

TEMPERAMENT

 

Čo je to?

Slovo temperament pochádza z latinského slova tempere, čo značí zmiešať, vo význame vytvárať určité pomery. Ak hovoríme o temperamente ľudí, myslíme predovšetkým na dynamickú stránku, t.z. že prihliadame na impulzivitu a rýchlosť, s ktorou prejavujú napr. svoje záľuby, záujmy a správanie vôbec. Tomto zmysle hovoríme o ľuďoch, že sú veľmi alebo málo temperamentní. Temperament je vrodený, ovláda našu citovú aj pocitovú stránku, rozhoduje o našej reakcii na určité podnety. Riadi naše tempo nielen duševné, ale aj pohybové. Temperamentové vlastnosti nemôžeme sami na sebe celkom objektívne vidieť, sledujeme ich skôr na druhých ľuďoch. Tiež ovplyvniť ho príliš nemôžeme, predovšetkým v stresových či krízových situáciách sa prejavuje naplno.

Snaď najstaršie rozdelenie ľudí na fyziologickom podklade sa nachádza v náuke o 4 temepramentoch, ktorá pochádza od významného gréckeho lekára, pochádzajúceho z ostrova Kóu, Hippokrata. Východisko tejto náuky je v pomere štiav v ľudskom tele. Rozlišuje 4 druhy telesných štiav: krv (haima), hlien (flegma), žlč (cholé), čierna žlč (melania cholé).Telesné tekutiny zodpovedajú elementom, z ktorých je stvorený svet. Krv-vzduch, hlien-voda, žlč-oheň, čierna žlč-zem. Na základe živlov a štiav, spravil Hippokrates rozdelenie ľudí na temperamenty: sangvinik, flegmatik, cholerik, melancholik.

(www.referaty.atlas.sk)

Existujú aj iné rozlišovania (porov. celý článok). Pre naše potreby ale zostaneme pri tomto klasickom Hippokratovom rozlíšení.

 

1) SANGVINIK

Klady sangvinika

Sangvinik má rád společnost. Je citový a okázalý, dokáže přeměnit každou práci v legraci. Nachází v životě spoustu vzrušení a dokáže své zážitky zajímavě a pestře vyprávět. Je vždy vstřícný a optimistický. Již od dětství bývá zvědavý a veselý, dokáže si hrát se vším, co je při ruce, zbožňuje přítomnost ostatních. Sangvinik nemusí mít více talentu než ostatní, ale zřejmě si užívá více zábavy a legrace. Jeho charisma a překypující osobnost k němu neustále přitahuje lidi. Zatímco ostatní povahy pouze mluví, sangvinik vypráví příběhy. Snadným způsobem odhalení sangvinika je pozorování skupiny lidí, vyznačuje se častým a hlasitým mluvením. Rád je středem pozornosti a díky svému vypravěčskému talentu je duší společnosti. Dobře si pamatuje barvy, na rozdíl například od jmen a jiných faktů. Je pro něj přirozený fyzický kontakt s ostatními lidmi, doteky, objetí, hlazení. Má vrozený smysl pro dramatičnost a může být vynikajícím hercem. Sangvinik má naivní povahu a i v dospělosti si zachovává dětskou prostotu. Je citový, otevřený a bezprostřední, překypuje optimismem a nadšením téměř nad vším. Odjakživa chce vše vědět a tajemství u něj vyvolává šílenství. Bez váhání umí nabídnout svou pomoc, příliš však nedomýšlí důsledky své ochoty. Je tvůrčí a neustále produkuje nové a nové vzrušující nápady. Inspiruje a přitahuje ostatní svou vlastní energií a nadšením. Umí začít hovor s každým, kdo je po ruce a hned se stane vaším přítelem.

Zápory sangvinika

Málokdy něco dotáhne do úplného konce a nedokáže pochopit, že může mít nějaké zásadní povahové vady. Příliš mluví, je rozvláčný a často a rád přehání. Je málo vnímavý k ostatním, zaobírá se především sám sebou, je egocentrický. Neumí naslouchat a ani nemá zájem, proto si také nepamatuje přesně jména. Jako přítel je nestálý a zapomnětlivý, jelikož přátel má příliš mnoho. Skáče lidem do řeči a často mluví a odpovídá za ostatní. na termíny u práce si příliš nepotrpí, střídá často zaměstnání.

 

2) CHOLERIK

Klady cholerika

Cholerik je dynamická osobnost, která dosahuje svých cílů. Stejně jako sangvinik je vstřícný a optimistický. Je rozený vůdce, a to již od nejútlejšího věku. Má podvědomou a silnou touhu po změně. Zjistí-li, že něco není v pořádku, bez váhání bojuje za lidská práva a chrání ukřivděné. Nebývá není apatický nebo lhostejný. Má rozhodnost a silnou vůli, problémy řeší rychle. Dokáže velet snad úplně všemu, bez ohledu na znalosti prostředí a podmínky. Jeho prvotním zájmem je dosahování cílů, nejde mu o to, aby se někomu zalíbil. Je skvělý a cílevědomý organizátor. Má schopnosti dokončovt větší díl práce než kdokoliv jiný. Rád překonává překážky, miluje boj a také konkurenci. Obejde se bez přátel a diváků, stačí mu jeho cíl. Má dobrou intuici pro odhad dané situace a obvykle má pravdu. Miluje krizové situace, ve kterých často exceluje.

Zápory cholerika

Cholerik má v životě základní hesla a tím se také současně řídí, že má vždy pravdu a nemůže si ani náhodou připustit, že by se mohl mýlit. Musí vždy vítězit a pak hledat způsob, jak si zachovat tvář. Neumí vysadit z pracovního tempa a nutí k němu i své okolí. Musí stát vždy v čele a cítí se dobře, jen když má nadvládu. Má nadřazený postoj nad ostatní, který dokáže druhé značně psychicky deptat. Netoleruje slabosti, nesnáší nemocné a nerozhodné lidi. Neumí dobře jednat s lidmi, bývá netrpělivý.

 

3) MELANCHOLIK

Klady melancholika

Melancholik se již jako dítě jeví jako hluboký myslitel. Bývá tichý a nenáročný a má také rád samotu. Uznává pevný řád, oceňuje krásu a inteligenci. Je mlčenlivý a přemýšlivý, má pesimistickou povahu a předvídá potíže ještě dřív, než vzniknou. Klade důraz na duševní činnost. Je vážný, stanovuje si dlouhodobé cíle a zabývá se pouze věcmi, které mají trvalý význam. Má sklon ke genialitě a vysoký intelekt. Ze všech typů osobností má nejvíce tvůrčího talentu, žasne nad nadáním géniů. Potrpí si na precizní poslech hudby, potřebuje dokonalé stereo. Miluje čísla, grafy, mapy, plánky, seznamy, vidí cifry téměř všude a ve všem. Dokonalá vnitřní organizovanost pro něj představuje základ jeho existence. Vyžívá se v detailech, které ostatní ani nestačí zaregistrovat. V životě hledá jakýsi řád, ukládá vždy věci přesně na své místo. Bývá dobře oblečený a upravený s možná až velkou pečlivostí, vyžaduje čisté okolí. Je perfekcionista a pokud něco dělá, dělá to jen pořádně, záleží mu pouze na kvalitě. Nesnáší plýtvání a miluje výhodné koupě. Umí být starostlivý a soucitný s upřímným zájmem o jiné lidi. Svého partnera si vybírá obezřetně, aby splňoval všechny jeho nároky.

Zápory melancholika

Melancholik snadno a kolikrát i často podléhá depresím. Snadno se uráží a ve všem hned hledá problémy. Mívá nízké sebevědomí, myslí si, že ho všichni pomlouvají, trpí vnitřní nejistotou. Melancholik je váhavý, protože se bojí, že jeho plány nejsou úplně perfektní. Věnuje plánování až mnoho času. Na své okolí klade nerealistické nároky, uplatňuje na ostatní svůj perfekcionismus.

 

4) FLEGMATIK

Klady flegmatika

S flegmatikem se vychází nejlépe ze všech povahových typů. Pro své rodiče představuje požehnání, protože je spokojený snad všude, kam ho strčíte. Má rád přátele, ale je šťastný i o samotě. Umí se snadno přizpůsobit každé situaci. Je cílevědomý. Mezi ostatními flegmatik představuje tlumenou osobnost, která dobře odolává tlakům. Ke všemu přistupuje klidně, věci řeší postupně, je zkrátka bezproblémový. Obdivuhodnou vlastností je zachovat si klid, chladnokrevnost a soustředěnost za každé situace. Nikdy nikam nespěchá a nedá se vyvést z míry. Je smířený se zákeřnostmi života a do ničeho nevkládá velké naděje. Je spolehlivý a vytrvalý, má dobré úřednické schopnosti, dokonale zvládá administrativní práci. Snaží se kolem sebe udržovat klid, působí jako zprostředkovatel a řešitel problémů. Má spoustu přátel, protože se s ním dobře vychází, je nejlepším přítelem. Nikoho neuráží, umí poslouchat, nemá potřebu mluvit, umí být vrbou nebo chápajícím publikem.

Zápory flegmatika

Neumí se pro cokoliv nadchnout a neexistuje situace, která by ho rozčílila. Brání se jakýmkoliv změnám a nerad zkouší nebo vymýšlí nové věci. Vypadá jako lenoch, odkládá věčně práci nebo se jí úplně vyhýbá. Nerad nese odpovědnost za svůj život. Nedává najevo své city, zdá se být strašně mdlý. Nerad říká ne. Bojí se učinit rozhodnutí.

 

Asi žiaden človek nie je čistý sangvinik, či čistý melancholik. Jednotlivé temperamenty v nás vytvárajú mix, v ktorom však je jeden (niekedy aj dva z nich) dominantný.

 

    ÚLOHY

  • Skúste si tipnúť, ktorý z temperamentov považujete u seba za dominantný.

  • Nechajte sa otipovať kamarátmi. Zhodli sa s Vami? Alebo nie? V čom vidia rozdiel?

  • Ak chcete, skúste si tento program, ktorý Vás otipuje. Nakoľko s ním súhlasíte?

  • Skúste sa zamyslieť nad svojim temperamentom a nad temperamentom Vašich známych. Čo nové o sebe (o nich) ste vďaka tomu spoznali?

 

 

ENNEAGRAM

 

Čo je to?

Enneagram popisuje povahu z pozície niečoho, čo by sme mohli nazvať "stratégiou prežitia" - čiže určitým súborom reakcií na svet okolo nás, ktorý sme si ako deti osvojili a ktorý teraz viac-menej automaticky používame. Túto stratégiu prežitia môžeme pokojne stotožniť s tým, čo nazývame "povahou". Enneagram takýchto pováh rozlišuje deväť a klasicky ich nepomenováva (hoci pokusy pomenovať ich sú), označuje ich namiesto toho číslom povahy od jedna do deväť.

 

Čím Enneagram nie je

Enneagram určite nie je nejaký náboženský samospasiteľný systém, ktorý keď si naštudujeme, tak sa zrazu vyriešia všetky problémy nášho života.

Čím Enneagram je

 

Enneagram v praxi

Enneagramu sa prakticky a pomerne podrobne venujeme v 7. časti seriálu Duchovného rozvoja (Kľúčová negatívna informácia).

 

    ÚLOHY

  • Prečítajte si z knihy Richarda Rohra Enneagram aj popisy ostatných pováh, nielen Vašej!

  • V skupine potom navzájom predstavte svoje vlastné enneagramové typy. Spoločne o nich diskutujte, o tom, ako fungujú, ako sa prejavujú, a pod.

  • Ako Vám môže enneagram pomôcť pri empatii? Ako ho budete využívať?

  • Porovnajte ENNEAGRAM s MALADAPTÍVNYMI SCHÉMAMI z časti sebaovládanie. Ako súvisia? Čo majú spoločné? Dopĺňajú sa vzájomne enneagram a schémy?

  • Ako môžete využiť enneagram na svoje vlastné sebazdokonalenie a rozvoj?

 

 

Pokračujte modulom POČÚVANIE